2014 m. balandžio 24 ir 25 dienomis Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) organizavo tarptautinę konferenciją „LEADER PROGRAMOS TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS“. Konferencijoje dalyvavo 5 Lenkijos, 4 Čekijos ir 9 Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai.

Pagrindinis konferencijos tikslas – aptarti įgyvendintų tarptautinio bendradarbiavimo projektų patirtį ir numatyti pagrindines tarptautinio bendradarbiavimo kryptis naujame finansavimo periode. Pirmąją konferencijos dieną buvo pristatyti sėkmingai įgyvendinti projektai Lietuvoje, Lenkijoje ir Čekijoje bei problemos, kurios lydėjo tarptautinius projektus 2010-2013 metais. LR žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtrosdepartamento atstovė Sigutė Mečkovskienė pristatė 2014 – 2020 m. kaimo plėtros programos LEADER priemonę Lietuvoje. Šią priemonę Lenkijoje pristatė Lenkijos vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas Janusz Bartczak, Čekijoje – Opavsko VVG pirmininkas Jiri Krist.

Diskusijas „VVG tarptautinio bendradarbiavimo patirtis: pasiekimai ir problemos“ moderavo Programos LEADER  ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė. Diskusijose dalyvavo ir patirtimi dalijosi VVG “Pakruojo rajono partnerystė” direktorė Marija Žiubrienė ir Akmenės rajono VVG projekto administratorė Vaida Vainauskaitė, kartu su Latvijos Dobelės rajona lauku partneriba įgyvendinusios tarptautinio bendradarbiavimo projektą. Įgyvendindamos projektą Pakruojo, Akmenės ir Dobelės VVG siekė plėtoti Lietuvos ir Latvijos vietos veiklos grupių partnerystę ir abipusį bendradarbiavimą, organizuoti  bendrus plenerus su amatininkais ir etninės kultūros tradicijų puoselėtojais, panaudojant sukauptą vietos žmonių patirtį, regioniniu bei tarptautiniu lygmeniu populiarinti tautodailę, amatus ir krašto šventes. Konferencijoje VVG pristatė, kad sėkmingą projekto įgyvendinimą lėmė VVG susitikimų metu išnagrinėti Lietuvos ir Latvijos tarptautinio bendradarbiavimo taisyklėse numatyti reikalavimai, sistemingos diskusijos apie numatomas vykdyti veiklas, biudžetą. VVG atstovaujamų teritorijų gyventojai liko patenkinti projekto rezultatais. Diskusijose dalyvavusios VVG aptarė gerąją patirtį ir galimas klaidas, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį, planuojant naujus bendradarbiavimo projektus.

Dvi dienas trijose darbo grupėse: I grupė – jaunimo veiklos projektai; II grupė – verslumas, amatai, kulinarinis paveldas; III grupė – socialinis kapitalas ir bendruomenės įtrauktis į vietos plėtrą (socialinės atskirties mažinimas, mokymasis visą gyvenimą, kultūros, turizmo mainų projektai) konferencijos dalyviai modeliavo naujas projektų idėjas, veiklos sritis, kurios planuojamos naujame finansiniame periode.

Baigiantis konferencijai partneriai sutarė dėl pagrindinių veiklų tarptautinio bendradarbiavimo projektuose ir nutarė, kad rudenį reikia susitikti Čekijoje. Antros dienos popietę konferencijos dalyviams Kauno rajono VVG pasiūlė susipažinti su Taurakiemio ir Samylų seniūnijų bendruomenių įgyvendintais projektais, ekskursija į Kadagių slėnį. Konferencijos antroji diena baigės nuotaikingu koncertu Rokuose.

[SLGF id=2021]