Vietos projektas „Alkiškių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimas“ (Nr. LEADER-10-AKMENĖ-01-004) pradėtas 2011 m. spalio 28 d., projekto pabaiga 2012 m. lapkričio 30 d.

Projekto tikslai:

  • Užtikrinti Alkiškių kaimo gyventojams nenutrūkstamą prieinamumą prie kokybiško vandens įrengiant vandens kokybės gerinimo sistemą ir tokiu būdu efektyviai prisidėti prie minėto kaimo atnaujinimo ir darnios plėtros.

Vietos projekto uždaviniai:

  • Sukurti vandens infrastruktūrą, skirtą centralizuotai aprūpinti gyventojus tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu, tokiu būdu sudarant palankias sąlygas gyventojų higienos ir kitiems poreikiams patenkinti;
  • Užtikrinti Alkiškių kaimo gyventojų teisę į saugią ir švarią aplinką, išlaikant gamtinių išteklių darnų naudojimą ir formuojant atsakingą visuomenės požiūrį į gamtinę aplinką;
  • Prisidėti prie  minėto kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimo ir jų patrauklumo gyventi didinimo;
  • Sudaryti palankias sąlygas kaimų darniam vystymuisi išsaugant švarią ir palankią sveikatai aplinką, apsaugant kraštovaizdį ir biologinę įvairovę ir racionaliai naudojant gamtinius išteklius.

Alkiškių kaime įrengta vandens kokybės gerinimo sistema, tokiu būdu didinant kaimo patrauklumą, prisidedant prie gyventojų socialinės aplinkos gerinimo bei aplinkosaugos užtikrinimo.

[SLGF id=1442]