UAB Jono kalvė įgyvendina verslo projektą „Kaimo vietovės verslo kūrimas ir plėtra UAB „Jono kalvė““ (Nr. LEADER-14-AKMENĖ-09-006). Įmonė įkurta 2014 m. liepos mėn. Vietos projektas pradėtas įgyvendinti 2014 m. spalio 31 d., o planuojama šį projektą įgyvendinti 2015 m. birželio 1 d.

Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Projekto metu bus įsigyta įranga reikalinga projekte numatytai kalvių veiklai vykdyti, viso bus įsigyta 18 vnt. staklių ir kitos įrangos. Įmonė įsigijusi stakles ir kitą įrangą,  gamins iš metalo vartus, tvoras, interjero detales, įvairius metalo gaminius ir teiks jų sumontavimo vietoje paslaugą.