Martynas Nicius įgyvendina verslo projektą „Martyno Niciaus verslo kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėje“ (Nr. LEADER-14-AKMENĖ-09-004). Vietos projektas pradėtas įgyvendinti 2014 m. lapkričio 1 d., o planuojama šį projektą įgyvendinti 2015 m. gegužės 30 d.

Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Projekto įgyvendinimo metu pareiškėjas įsigys įrangą reikalingą teikti etikečių spausdinimo, kito spausdinimo ir vokavimo paslaugas.