Š. m. kovo 1 d. 15 val. įvyko Akmenės rajono VVG vietos projektų atrankos valdybos posėdis dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo.

Šiame vietos projektų atrankos valdybos posėdyje skiriamos lėšos Kruopių bendruomenės pateiktam projektui “Viešųjų erdvių sutvarkymas Kruopių miestelyje ir Spaigių kaime” ir Paeglesių kaimo bendruomenės projektui “Viešųjų erdvių sutvarkymas Eglesių, Paeglesių ir Dabikinės kaimuose”. Posėdyje nutarta skirti Kruopių bendruomenės projektui 89 799,89 Lt paramos sumą, Paeglesių kaimo bendruomenės projektui skirti 108 066,61 Lt paramos sumą.