2018 m. birželio 6 d. Akmenės r. vietos veiklos grupės pirmininkė V. Žakienė ir viešųjų ryšių specialistė R. Pušinskaitė dalyvavo tradiciniame Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimę, susijusiame su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Susitikimą, Akmenėlių dvare, Pakruojo rajone,,organizavo Vietos veiklos grupė “Pakruojo rajono partnerystė“.

Susitikimo dalyvius pasveikino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Arturas Stankevičius ir Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai ir darbuotojai aptarė vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir problemas, taisyklių reikalavimus, kvietimus, vietos projektų vertinimą ir įgyvendinimą. Kiekviena VVG pasidalino informacija apie esamas situacijas vietos veiklos grupėse, iškilusias problemas, pasidalijo patirtimi.
Marija Žiubrienė susitikimo dalyvius supažindino su NMA vertintojų, atliekančių vietos projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, paklausimais ir pastabomis vietos projektų vykdytojams, kurie, kelia klausimą dėl nepakankamos vertintojų kompetencijos.
Keletas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių išsakė savo nuomonę dėl įgyvendinamų arba vertinamų verslo projektų. Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė papasakojo su kokiomis problemomis jinai susiduria įgyvendindama socialinio verslo projektą.
Akmenėlių dvaro savininkė Edita Aperavičienė trumpai pristatė Akmenėlių dvarą ir jame organizuojamus renginius.
Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Akmenės rajono vietos veiklos grupės teritorijoje.