Šių metų balandžio 24 -28 dienomis Akmenės, Jurbarko ir Kupiškio rajonų vietos veiklos grupių nariai ir darbuotojai dalyvavo dalykiniame susitikime Rodo saloje, Graikijoje. Susitikimo tikslas –  susipažinti su Graikijos Dodekanisa regiono plėtros agentūros (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.) patirtimi, įgyvendinant priemones, susijusias su kaimų atnaujinimu ir plėtra. Susitikimo metu buvo lankomi projektai, finansuoti iš ES ar kitų finansavimo šaltinių.

Dodekanisa regiono plėtros agentūros vadovas Kostas Zifos (Κώστας Ζήφος) Lietuvos VVG nariams išsamiai pristatė pranešimą ,,Dodekanisa regiono plėtros vietos plėtros strategijos parengimas, taikant metodą ,,iš apačios į viršų“. Apie Akmenės rajono VVG veiklą papasakojo administratorė Aida Venclavičiūtė.

Dodekanisa plėtros agentūros teritorija apima Dodekanisa salyną, tai 12 didesnių ir 150 mažesnių Graikijos salų grupė. Daugiausia projektų įgyvendinama ne didžiausioje Rodo saloje, kurioje įsikūrusi agentūra, bet mažesnėse salelėse. Šitoks vietos projektų išsidėstymas sukelia sunkumų agentūros darbuotojams ir paraiškų teikėjams – iki tolimiausių projektų reikia plaukti laivu, 5 valandas į vieną pusę.

1993 metais įkurta Dodekanisa plėtros agentūra, šiuo metu dirba su trimis priemonėmis: LEADER kryptis (6 mln. eurų), žuvininkystės kryptis (5 mln. eurų) ir 3 kryptis (1 mln. eurų). Dodekanissa SA vietos veiklos grupė – Graikijos VVG turinti daugiausiai jau baigtų įgyvendinti vietos projektų. Gerus rezultatus lėmė tai, jog VVG savo veiklą  aktyviai pradėjo vykdyti dar neprasidėjus ekonominei krizei. Šiuo metu baigta 15 vietos projektų, dar 15 įgyvendinama. Maksimali paramos suma vienam projektui siekia iki 300 000 eurų. Vietos projektų administravimas labai panašus kaip ir Lietuvoje. Pirmiausia renkamos vietos projektų paraiškos, vėliau jos vertinamos, skiriama parama, pasirašomos vietos projektų įgyvendinimo sutartys. Skiriasi tai, jog VVG administruoja ir lėšas, skirtas projektų įgyvendinimui.

Pagrindinė Dodekanissa SA agentūros projektų veiklos kryptis – pelno projektai, orientuoti į kaimo vietovių turizmo plėtrą. Daugiausia inicijuojama projektų viešbučių ir kavinių kūrimui.

Zifos Kostas pristatė geriausius vietos projektų pavyzdžius. Sėkmingiausiai įgyvendintas projektas – viešbučio įrengimas atokioje Agathonisi saloje, kurioje nėra tinkamai išvystyta infrastruktūra, saloje gyvena tik 100 gyventojų. Projekto vertė 200 tūkst. eurų iš kurių paramos lėšos sudarė – 120 tūkst. eurų. Nors projektas buvo įgyvendintas mažame kaimelyje, šiuo metu įkurtas viešbutis sulaukia didelio lankytojų srauto.

Aplankėme restauruotą tiltą per Gaidoyras upę, projekto vertė 115 tūkst. eurų.

Malonos miestelyje apžiūrėtas projektas „Kaminari eco park“ – tai 100 metų senumo name įrengtas etnografijos muziejus (Grandma Tsambika‘s House), kuriame ne tik demonstruojama šimtametė buitis, bet ir galima paragauti to regiono patiekalų.

Susitikimo metu lankytasi netoli Lindos miesto esančioje tavernoje, kurios viena iš bendrasavininkų yra jau 15 metų Graikijoje gyvenanti lietuvaitė Jurga. Kavinė buvo įrengtą panaudojant ES paramos lėšas. Įdomu tai, kad statybinė mediena ir visi baldai į Graikiją buvo atgabenti iš Lietuvos. Simi saloje aplankyti du LEADER lėšomis įgyvendinti projektai; kavinė ,,Neraida“ ir viešbutis ,,Iapetos“. Šių dviejų verslo projektų vykdytojai pasidalino projektų įgyvendinimo patirtimi ir pasidžiaugė, jog projektus pavyko įgyvendinti dar neprasidėjus ekonominiam sunkmečiui. Kadangi verslo projektai remiami iki 35 proc. projekto vertės, likusią dalį verslininkai turi prisidėti savo piniginiu įnašu.

Akmenės rajono VVG administratorė  Gintautė Urbaitienė

[SLGF id=1770]