2021 m. rugpjūčio 30 d. Raudondvario dvare, Kauno r. įvyko VVGT organizuota konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“.

Konferencijos metu pranešimus skaitė VVGT ir VVG atstovai, ŽŪM ir NMA atstovai, LKBS pirmininkė. Pranešimai buvo LEADER tematika, pristatomi gerieji projektų pavyzdžiai, apžvelgiami iššūkiai, kuriuos teko įveikti įgyvendinant vietos plėtros strategijas.