Rugpjūčio 30 d. Raudondvaryje vyko vietos veiklos grupių tinklo visuotinis rinkiminis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinti nauji VVGT įstatai, antrai kadencijai išrinkta VVGT pirmininkė Kristina Švedaitė (Kauno r. VVG pirmininkė). Taip pat išrinkta nauja VVGT valdyba, kurios veikloje šią kadenciją bus Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, projekto vadovė ir viešųjų ryšių specialistė Aida Rubel.

VVGT valdyba iš kairės: Algirdas Pečiulis (Plungės r. VVG pirmininkas); Raimonda Damulienė (VVG “Pajūrio Kraštas” pirmininkė); Violeta Jankauskienė (Vilniaus r. VVG pirmininkė); Ligita Smagurauskienė (Ignalinos r. VVG VPS administravimo vadovė); Ligita Kazlauskienė (VVG „Pagėgių kraštas“ primininkė); Vida Vrubliauskienė (Alytaus r. VVG VPS administravimo vadovė); VVGT pirmininkė Kristina Švedaitė (Kauno r. VVG pirmininkė); Aida Rubel (Akmenės r. VVG pirmininkė, projekto vadovė ir viešųjų ryšių specialistė); Kristina Mačiokienė ( Sūduvos VVG pirmininkė); Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė (Rokiškio r. VVG VPS administravimo vadovė).