2017 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Pakruojo dvare surengė seminarą “Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę “LEADER”” ir “Vietos plėtros strategijų administravimo sistema”.

Seminare dalyvavo Akmenės r. VVG valdybos narė Irena Beišinienė ir Akmenės r. VVG narys, verslo atstovas, Vaidas Beišinas, taip pat vietos veiklos grupių ir įvairių organizacijų atstovai iš kitų rajonų.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja, Ilona Javičienė, seminaro dalyviams skaitė du pranešimus. Pirmajame pranešime “Vietos plėtros strategijų administravimo sistema” pristatė naują bendrą vietos plėtros strategijų administravimo modelio schemą, pagal kurią strategijų administravimas bus vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.. Antrame pranešime “Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę “LEADER””, buvo pateikta informacija apie tai, kas galės būti  socialinio verslo vietos projektų vykdytojais. Taip pat buvo pristatyti socialinio verslo modeliai, socialiniam verslui taikomi kriterijai, aptarti socialinio verslo pareiškėjams nustatyti papildomi reikalavimai dėl pajamų reinvestavimo, kurios bus gautos iš socialinio verslo. Buvo diskutuota apie socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklės rengimą.

VVG “Pakruojo rajono partnerystė” direktorė Marija Žiubrienė kėlė klausimus dėl viešųjų įstaigų, kurios atitinka NVO abibrėžtį ir norės vykdyti socialinį verslą. Aiškintasi, kokius dokumentus turės susitvarkyti VŠĮ ketinančios vykdyti socialinį verslą.