Vietos veiklos grupių susitikimas Akmenės rajone

Š. m. spalio 17 d. Akmenės rajono Vietos veiklos grupė (VVG) Akmenės krašto muziejaus, konferencijų salėje suorganizavo Šiaulių apskrities, Raseinių bei Mažeikių rajonų vietos veiklos grupių konferenciją ,,LEADER metodo įgyvendinimo ypatumai ir ateities perspektyvos“. Susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Raseinių, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Akmenės vietos veiklos grupės. Visos vietos veiklos grupės pristatė savo strategijos įgyvendinimą. Diskutuota įgyvendinamų strategijų administravimo klausimais, VVG tinklo ir…