Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 28

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus Kvietimo Nr. 28

Vietos projektų atrankos komiteto 2023 m. gegužės 29 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ SKIRTI PARAMĄ