Rugpjūčio 18 d. Telšių menų inkubatoriuje vyko seminaras “Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonę “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį “Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti” – “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai””, kurį organizavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Seminare dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel, Joniškio, Akmenės ir kt. savivaldybių VVG atstovai, fiziniai asmenys, ūkininkai ir kam aktuali ši tema. Seminare pranešimą pateikė Kaimo plėtros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Valiulienė. Trumpame ir dalykiškame pranešime “Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonę “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį “Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti” – “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai”” apžvelgta, kokios yra remiamos veiklos, galimi pareiškėjai, tinkamos finansuoti išlaidos, tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, įsipareigojimai, projektų atrankos kriterijai. Vyriausioji specialistė akcentavo, kad paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos pasirašymo turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus, projekte numatyta veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje. Snieguolė Valiulienė pabrėžė, kad šioje programos priemonėje “Ūkio ir verslo plėtra” pareiškėjas ir paramos gavėjas įsipareigoja, kad projekte sukurs bent vieną naują darbo vietą, tvarkys buhalterinę apskaitą, apdraus turtą ir kt. blikos Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje adresu www.zum.lt (Veiklos sritys – Kaimo plėtra – Lietuvos kaimo 2014 – 2020 metų programa – Priemonės – 6 priemonė Ūkio ir verslo plėtra).

telsiai2