Rugpjūčio 1 d. pasirašėme Akmenės rajono VVG Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER paramos sutartį.
Bendra paramos suma skirta įgyvendinti strategiją „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ yra 1 693 089,00Eur. 1 354 471,00 Eur skiriama ekonominės veiklos skatinimui, daug dėmesio skiriant socialinių paslaugų plėtrai, viešosios infrastruktūros pritaikymui gyventojų poreikiams ir kaimo gyventojų aktyvinimui.

Šiemet planuojami skelbti kvietimai privataus verslo plėtrai, minkštųjų projektų įgyvendinimui – susiję su bendruomeniškumo skatinimu ir kaimo gyventojų švietimu.
Žemės ūkio ministerijai patvirtinus vietos projektų administravimo taisykles, atlikus kitas technines administracines procedūras visus besidominčius parama kviesime į informacinius renginius, kuriuose pristatysime VVG strategiją, galimybes verslo plėtrai bei aktualių vietos bendruomenėms ir kitoms NVO projektų įgyvendinimą.

[SLGF id=2261]