VŠĮ “Akmenės jaunimo centras” įgyvendino projektą “Verslumo inspiracinių renginių ciklas jaunimui”. Projekto tikslas buvo skatinti Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunuolius imtis verslo iniciatyvų, supažindinant su inovatyviomis, švietėjiškomis ir laisvalaikio praleidimo veiklomis.  Siekiant, kad kaimiškų vietovių jaunimas imtųsi verslo iniciatyvų svarbu jiems suteikti motyvacijos veikti, informacijos apie egzistuojančias inovatyvias galimybes, įkvėpti jaunuolius verslininkų patirčių pavyzdžiais. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir VPS priemonės tikslą, buvo organizuojami renginiai: motyvacinio pobūdžio, informaciniai, edukacinio ir laisvalaikio praleidimo verslo formomis, kurios paremtos inovatyviomis technologijomis, meninėmis ir kūrybinėmis priemonėmis. Ugdant jaunimo verslumą, jaunimas buvo supažindintas su virtualios realybės, grafiti ir pabėgimo kambario pramoginės, saviraiškos verslo veiklos krypties kūrimu, kartu mokant ir skatinant jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir savanoriškos veiklos. Parodant, kad nuo mažos apimties saviraiškos formų, galima sukurti įvairiausias verslo veiklos kryptis. Projekto metu buvo sukurta erdvė jaunuoliams diskutuoti su Akmenės rajono verslininkais, politikais ir kitais sprendimų priėmėjais, kaip kurti palankias sąlygas inovatyvių verslų, įdomių jaunimui, kūrimuisi savivaldybėje. Projekto įgyvendinimo metu VŠĮ „Akmenės jaunimo centras“ įsigijo „Verslumo inspracinių renginių ciklas jaunimui“ organizavimo paslaugą ir suorganizavo 3 renginius ir 1 diskusiją. 2020 m. liepos 14 d. vyko pirmasis renginys “Grafiti ir antspaudų – kūrybiškumas ir menas versle”. Renginio metu dalyviai įgijo verslumo kompetencijų, tobulino socialinius įgūdžius, aptarė kas yra verslumas, kūrybiškumas, menas. 2020 m. liepos 15 d. buvo suorganizuotas renginys “Kaip pasigaminti savo pabėgimo kambarį ir verslumo ugdymas.” Dalyviai analizavo ir susipažino su pabėgimo kambario verslo modeliu, veiklos principais, kaip atidaryti savo pabėgimo kambarį.  2020 m. rugpjūčio 21 d. renginio “Virtualios realybės taikymas pramogų versle” dalyviai išbandė ir susipažino su įvairiomis virtualios realybės technologijomis, hologramomis, sužinojo kokias technologijas galima pritaikyti pramogų versle. 2020 m. rugsėjo 22 d. projekto diskusijoje „Kaip palaikyti jaunimui patrauklius verslus Akmenės savivaldybėje“, Akmenės, Ventos, Papilės Simono Daukanto gimnazijų jaunimui buvo suteikta galimybė išgirsti sėkmingas jaunų verslininkų, kurie užsiima inovatyviais laisvalaikio ir pramogų verslais, sėkmės istorijas. Bendra projekto vertė – 4420 Eur, prašoma paramos suma – 4199 Eur. Projekto partneris VO “Akmenės bendruomenė” prie projekto prisidėjo 221 Eur.

Nuotraukos VŠĮ “Akmenės jaunimo centras”