Paskelbtas Kvietimas Nr. 11 infrastruktūriniams ne pelno projektams

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį: Parama investicijoms į visų rušių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-7.2 (reglamentuoja KPP) Remiamos veiklos: ·  Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti, t. y. mažos apimties viešosios aplinkos ir infrastruktūros…