Akmenės rajono VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ įgyvendina projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“.

Įgyvendindama projektą, vietos veiklos grupė drauge su Akmenės rajono savivaldybe sausio 20 d. surengė konferenciją, skirtą kaimo bendruomenių nariams, seniūnams ir seniūnaičiams. Konferencijoje dalyvavo administracijos direktorius Apolinaras Nicius, vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marytė Žiubrienė, VVG administracijos specialistai.

Konferencijoje pranešėjai pristatė įgyvendinamus projektus, dalijosi patirtimi ir diskutavo apie kaimo bendruomenių stiprinimą. Akmenės rajono VVG pirmininkas Algirdas Bučys trumpai pristatė planuojamas veiklas. Administratorė Aida Venclavičiūtė konferencijos dalyvius supažindino su jau nuveiktais darbais, pateikė medžiagą apie kaimo plėtros strategijos prioritetus ir priemones, apie gautas vietos projektų paraiškas. Akmenės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) A. Ruškienė pristatė bendruomenių rėmimo programos galimybes, apgailestavo, kad ne visada rajono savivaldybė gali patenkinti bendruomenių prašymus dėl paramos skyrimo, trumpai buvo apžvelgtos jaunimo įtraukimo į aktyvią veiklą galimybės. Konferencijos svečių vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” direktorė Marytė Žiubrienė pristatė Pakruojo VVG strategijos įgyvendinimo etapus, aktualijas, pasiektus rodiklius, pasidalino įgyvendinamo VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimo ir įgūdžių stiprinimo projekto patirtimi.

Visuomeninės organizacijos Akmenupio bendruomenės pirmininkė Vitalija Žakienė pristatė išleistą knygą Kaimo bendruomenių horizontai“ , kurioje aprašytos visos mūsų rajono kaimo bendruomenės. Lėšos projekto įgyvendinimui gautos kreipiantis paramos į Lietuvos kaimo tinklą.

Konferencijoje pasidžiaugta praėjusiųjų metų nuveiktais darbais, palinkėta geros pradžios, drąsių idėjų ir ryžto joms įgyvendinti.

Akimirkos iš konferencijos. Nuotraukų autorė Jolanta Šiurkuvienė. 

[SLGF id=1739]