Seminaro tikslas – supažindinti su šiuolaikiniais profesinio etiketo reikalavimais ir jų svarba kuriant ir palaikant dalykinius ryšius, tobulinant asmeninį ir įmonės įvaizdį, pagerinti bendravimo su klientais kompetenciją.

Seminaras vyks kovo 21 – 22 d.

Tikslinė grupė – VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

Seminaro temos:

Pozityvaus įvaizdžio  formavimo priemonės. Susitikimų protokolas:

 • Pirmas įspūdis: prisistatymas, pasisveikinimas, susipažinimas, supažindinimas. Praktinė užduotis
 • Neverbalinės komunikacijos svarba bendravime: rankos paspaudimas, Kas, kam ir kaip tiesia ranką? Praktinė užduotis
 • Tinkami gestai – kaip sudaryti dalykiško žmogaus įspūdį ir kaip suprasti pašnekovo neverbalinę kalbą? Pasitikinti kūno kalba bendravimo metu (akių kontaktas, veido išraiška, balso ypatybės, kūno padėtis, gestai, asmeninė erdvė).Praktinė užduotis
 • Protokoliniai aprangos reikalavimai įstaigoje ir oficialių renginių metu: drabužiai, avalynė, aksesuarai, šukuosena, makiažas, kvepalai, asmens higiena. Kokią informaciją siunčiame savo išvaizda? Praktinė užduotis
 • Biuro aplinka, pasitinkantis asmuo, jo darbo vieta, įvaizdis, elgesys.

Bendravimas su svečiais, klientais:

 • Svečių, klientų pasitikimas, susodinimas: kur garbingiausia vieta? Svečių priėmimo specifika darbo kabinete, svečių kambaryje.

Bendravimas telefonu  ir elektroniniu paštu:

 • Telefoninis etiketas: kada skambinti, kaip atsiliepti.
 • Problemų sprendimas telefonu, naudojant tinkamą kalbėjimo telefonu manierą.
 • Bendravimas ryšio priemonėmis su sunkiais klientais.
 • Ryšio priemonės – įvaizdžio dalis.
 • Bendravimo elektroninėje erdvėje etiketas (netiketas ).
 • Nederamas elgesys darbe ir oficialioje aplinkoje bei jo įtaka organizacijos įvaizdžiui.

Etiketas stresin ėse situacijose

 • Pozityvus bendravimas: Ar galima išvengti konfliktų?
 • Mano elgsena stresinėje situacijoje – ką galiu padaryti geriau?
 • Sudėtingos situacijos darbe. Ko žmonės nori?
 • Kaip konstruktyviai priimti kaltinimą/kritiką? ,,Garo nuleidimo technika”.
 • Konfliktinių situacijų valdymas: klausyti ir klausti.
 • Aktyvus klausymas. Girdėjimo technikos.
 • Kritikos, nepasitenkinimo išsakymas: pozityvaus kalbėjimo technikos.
 • Tarpininkavimas konfliktinėse situacijose: kai konfliktą stebime iš šalies.

Žmogaus ego: kodėl naudinga atpažinti kituose slypinti vaiką?