Spalio 6-7 d. Akmenės rajono VVG dalyvavo tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje “LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija”.
✔️Konferenciją savo pranešimu ”LEADER/CLLD and our role in society today – How do we keep constantly reinventing ourselves?” pradėjo ELARD prezidentė Marion Eckardt.
✔️Toliau pranešimų sesiją tęsė VVGT ir Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė tema “Pažangaus kaimo link. Kaip žengiame šiuos žingsnius”. Menti programos pagalba buvo sugeneruota konferencijos dalyvių nuomonė apie tai, kas yra Pažangus kaimas!
✔️Zarasų-Visagino r. VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pranešimu “Zarasų-Visagino r. VVG žingsniai Pažangaus kaimo link” pristatė šios VVG teritorijoje įgyvendintus LEADER projektus, kurie tarsi žingsnis į pažangaus kaimo kelią!
✔️VVG „Lider Pojezierza“ pirmininko pavaduotojas Ireneusz Kostka savo pristatymu supažindino dalyvius su Pažangaus kaimo koncepcijos rengimu Lenkijoje.
✔️VDU Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė pranešimu “Pažangaus kaimo vystymosi tendencijos” pristatė sumanaus kaimo koncepciją bei kelią link sumanių kaimų koncepcijos įgyvendinimo! Sumanus kaimas = sumani bendruomenė!
Vyko diskusijos ir bendravimas su kolegomis Pažangaus kaimo vystymo tematika.
O antrąją konferencijos dieną lankėme Kauno rajono, Alytaus rajono, Birštono rajono ir Kaišiadorių rajono VVG vietos projektus.