Akmenės rajono vietos veiklos grupė dalyvavo susitikime NMA

2019 m. gruodžio 10 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais. Susitikime NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pristatė susitikimo darbotvarkę ir dalyvius. Pagrindinį pranešimą „VPS tarpinis vertinimas: bandomųjų vertinimų rezultatai,…