TAISYKLIŲ PROJEKTAS “VERSLO PLĖTRAI”

Kviečiame susipažinti su planuojamo kvietimo, verslo plėtrai, vietos projektų finansavimo taisyklių aprašo projektu. Atrankos kriterijai dar nėra patvirtinti, todėl yra galimi smulkūs pasikeitimai. Dėl klausimų galite kreiptis į Akmenės r. VVG administraciją, adresu: Naujoji Akmenė, V. Kudirkos g. 27 (Akmenės rajono vietos veiklos grupė, II aukštas) arba tel.  8 425 55 520, 8 681 88 330, 8 603 16 203,  8 609 72 055 VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ…

TAISYKLIŲ PROJEKTAS “VERSLO PRADŽIAI”

Kviečiame susipažinti su planuojamo kvietimo, verslo pradžiai, vietos projektų finansavimo taisyklių aprašo projektu. Atrankos kriterijai dar nėra patvirtinti, todėl yra galimi smulkūs pasikeitimai. Dėl klausimų galite kreiptis į Akmenės r. VVG administraciją, adresu: Naujoji Akmenė, V. Kudirkos g. 27 (Akmenės rajono vietos veiklos grupė, II aukštas) arba tel.  8 425 55 520, 8 681 88 330, 8 603 16 203,  8 609 72 055 VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ…

NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS 2018 M.

DĖMESIO! Pareiškėjas turi atitikti šią tinkamumo sąlyga: “projekte numatytoms išlaidoms pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal vietos plėtros strategiją, įgyvendintą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, nesiekia paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (prie paramos paraiškos turi būti pridėtas VVG raštas, kuriuo patvirtinama, jog pareiškėjas negavo ir neplanuoja gauti paramos projekte numatytoms išlaidoms finansuoti;” TAISYKLES rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/02e04fe1f05911e78f3dc265493430ae DĖMESIO!!! Yra taisyklių pakeitimų. Pakeitimus…

AKMENĖS R. VVG NARYS DALYVAVO BAIGIAMAJAME 2017 M. LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS RENGINYJE

Sausio 19-20 d. Akmenės r. VVG narys dalyvavo, Druskininkų krašte vykusiame Lietuvos kaimo bendruomenių baigiamajame 2017  m. renginyje. Renginio dalyvius sveikino LR Seimo narė Guoda Burokienė. Buvo apžvelgti sąjungos metų darbai ir po to pasveikinti konkurso “2017 m. Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių pasiekimai ir projektų idėjos” nugalėtojai. Renginio dalyviai susipažino su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos 2017 metų fotokonkurso “Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai” kaimiškųjų…

SUSITIKTA SU KAIMO BENDRUOMENĖMIS

Sausio 12 d. Akmenės r. VVG dalyvavo susitikime su kaimo bendruomenėmis, kuris vyko Akmenės rajono savivaldybėje. Renginį organizavo Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius. Akmenės r. VVG projekto vadovė, Aida Rubel, pristatė numatomų kvietimų pagal priemones “Bendruomeniškumo skatinimas”  (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) ir “Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams” (kodas LEADER-19.2-7.2) sąlygų taisykles. Domėtasi numatomų projektų idėjomis, atsakyta į bendruomenėms rūpimus klausimus. Susitikime dalyvavę savivaldybės administracijos vadovai ir meras patvirtino…

SUSITIKIMAS SU BENDRUOMENĖMIS

2018 m. sausio 12 d. 10.00 val. Akmenės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, adresu Petravičiaus a. 2. Naujoji Akmenė,  bus organizuojamas susitikimas su savivaldybės vadovais ir  atsakingais savivaldybės specialistais dirbančiais su bendruomenėmis. Susitikimo metu Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel pristatys pranešimą „Paramos galimybės kaimo bendruomenėms pagal Akmenės rajono VVG įgyvendinimą 2015-2023 metų Vietos plėtros strategija“. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina…

TARPTAUTINIS STUDIJUOJAMASIS VIZITAS DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

2017 m. gruodžio 9-16 dienomis Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo Britų Tarybos organizuotame ir pagal įgyvendinamą Active Citizens programą vykdomame tarptautiniame studijuojamajame vizite Didžiojoje Britanijoje. Vizite  dalyvavo atstovai iš 9 skirtingų šalių: Bangladešo, Kanados, Egipto, Pietų Korėjos, Pakistano, Ugandos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos ir Lietuvos.  Programoje Lietuvai atstovavo 4 merginos:,  dvi Visagino jaunimo erdvės ir sporto centro atstovės – Veronika Semeniuk ir Evelina…

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEMINARAS

2017 m. spalio 26 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo ŽŪM organizuotame seminare. Seminare tris pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Pirmojo oranešimo metu prisatytas naujai patvirtintas vietos plėtros startegijų administravimo modelis, išsamiau aptartas finansavimo sąlygų rengimas ir derinimas su Nacionaline mokėjimo agentūra, pasikeitusi vietos projektų paraiškų vertinimo tvarka. Antrojo pranešimo metu Ilona Javičienė…