Planuojami renginiai

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Bendruomenės veiklos planavimas“. 2014 m. spalio 15  d. 10:00 val. – 18:00 val. Parko g. 20, Kairiškiai, Akmenės r. sav.   2. Mokomasis renginys „Bendruomenės veiklos planavimas“. 2014 m. spalio 16  d. 9:00 val. – 17:00 val. Parko g. 20, Kairiškiai, Akmenės r. sav.   3. Mokomasis renginys „Komandinis darbas įgyvendinant projektus“. 2014 m.…

10 veiklos metų

Rugsėjo 3 d. buvo 10 metų  kai susikūrė ir įregistruota asociacija „Akmenės rajono vietos veiklos grupė“. Tuomet į Lietuvą atėjo Europos Sąjungos programa „LEADER“, skirta kaimo vietovių plėtrai ir kaimų bei mažų miestelių bendruomenėms telkti. 2014 m. spalio 3 d. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose įvyko sukakties paminėjimas, kuriame apžvelgti dešimtmečio darbai bei apibrėžti ateities orientyrai. Per Akmenės r. VVG strategijos įgyvendinimo laikotarpį įgyvendintas arba baigtas…

LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS AKMENĖS RAJONE IR BENDRADARBIAVIMAS RENGIANT AKMENĖS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

2014 m. rugsėjo 29 d. Akmenės rajono VVG suorganizavo informacinį renginį “LEADER metodo įgyvendinimas Akmenės rajone ir bendradarbiavimas rengiant Akmenės rajono vietos plėtros strategiją”. Informacinis renginys buvo skirtas Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ įgyvendinimo pristatymui ir bendradarbiavimo plėtojimui rengiant Akmenės r. VVG vietos plėtros strategiją ateinančiam laikotarpiui.…

Planuojami renginiai

Seminarai bendruomenėms: Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Komandinis darbas įgyvendinant projektus“. 2014 m. rugsėjo 29  d. 10:00 val. – 18:00 val. Dvaro g. 13, Agluona, Akmenės r. sav., LT – 85474   2. Mokomasis renginys „Komandinis darbas įgyvendinant projektus“. 2014 m. rugsėjo 30  d. 9:00 val. – 17:00 val. Sodžiaus g. 24, Klykoliai, Akmenės r. sav., LT – 85480…

Nauji bendruomenės namai Purvių kaime

Rugpjūčio 23 diena Purvių kaimo bendruomenei buvo džiugi. Atrodo, net pati gamta sveikino šventės dalyvius nuspalvindama dieną skaisčiomis spalvomis. Siekiant susikurti jaukią ir Purviškius vienijančią erdvę 2012 metais Akmenės rajono vietos veiklos grupei buvo pateikta paraiška pagal II prioritetą „Skatinti bendruomeniškumą, gerinti infrastruktūrą ir poilsio organizavimą“ ir pradėtas įgyvendinti vietos projektas „Purvių kaimo namų bendruomenės statyba”. Užbaigti statybos darbai ir žinoma nutiesti vilčių keliai į…

Rezultatai džiugina

Šiais metais Akmenės rajono Vietos veiklos grupė švenčia savo veiklos 10 metų jubiliejų. Per šį laikotarpį įgyvendinant 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” pagal KPP IV krypties priemonę „LEADER metodo įgyvendinimas“ buvo paskelbti 9 Kvietimai vietos projektų paraiškoms rinkti, iš kurių 4 skirti verslo skatinimui. Akmenės rajono VVG didelį dėmesį…

Akmenės Šv. Onos parapija įgyvendino vietos projektą “Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkyba”

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija „Akmenės Šv. Onos parapija“ 2014 m. rugpjūčio 26 d. įgyvendino vietos projektą „Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkyba“ (Nr. LEADER-11-AKMENĖ-02-001). Projektas pradėtas 2012 m. kovo 1 d. Bendrasis projekto tikslas – kurti patrauklią, vieningą, kultūringą aplinką gyventi ir dirbti Akmenės seniūnijoje, o specialusis tikslas – užtikrinti visavertį Akmenės Šv. Onos parapijos suvienytų žmonių poreikių tenkinimą ir to prieinamumą. Bendra projekto vertė…

UAB “Visible Constructions” įgyvendino antrą verslo projektą

UAB “Visible Constructios” 2014 m. rugpjūčio 7 d. įgyvendino antrą verslo projektą „Pastato Kalno g. 1A pritaikymas įmonės reikmėms“ (Nr. LEADER-13-AKMENĖ- 05-002). Projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2013 m. gruodžio 1 d., projekto pabaiga buvo planuojama 2015 m. kovo 1 d. Specialus projekto tikslas – įrengti įmonės veiklai ir plėtrai reikalingas sandėliavimo ir administracines patalpas, pagerinti darbo sąlygas atliekant pastato kapitalinį remontą. Taip sumažinant šildymo kaštus, prisidėti…

Akmenės rajono delegacija Kėdainių krašte

Akmenės rajono vietos veiklos grupė (VVG) intensyviai įgyvendina  projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“.  2014 m. liepos 31 d. VVG vyko į susitikimą su Kėdainių rajono vietos veiklos grupe ir Kėdainių rajono bendruomenėmis. Į dalykinę kelionę vyko 15 asmenų, t.y. potencialūs pareiškėjai ir projektų vykdytojai. Susitikimo tikslas – aplankyti vietoves, kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo atnaujinimo ir…

Įgyvendintas Antano Vaičiaus verslo projektas

Vietos projektas „Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugų verslo sukūrimas“(NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-009) pradėtas įgyvendinti 2014 m. gegužės 22 d., projektas įgyvendintas 2014 m. liepos 23 d. Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Projekto metu įsigytas kompaktinis krautuvas,  kuris…