Parama kaimo bendruomenėms

Nuo š. m. kovo 17 d. iki balandžio 17 d .  (1 mėn.) renkamos kaimo bendruomenių  paramos paraiškos gauti paramą pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles , kurios patvirtintos 2015 m. kovo 13 d.  žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-171.  Daugiau informacijos galima rasti žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje: Naujienų skiltyje: http://www.zum.lt/index.php?-775800126 Skiltyje ,,Kaimo plėtra“, ,,Valstybės parama kaimo bendruomenėms“: http://www.zum.lt/index.php?365139548 Taisyklės skelbiamos ir Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87ba8ae0c97a11e48a1edbba9d2aea36

Bendruomenių verslumo skatinimas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2015 m. kovo 17 d. suorganizavo susitikimą su programos „Kurk Lietuvai“ atstovais ir Anykščių turizmo ir verslo centru. Susitikimo metu „Kurk Lietuvai“ atstovas Eimantas Matulaitis pristatė bendruomenių verslumo skatinimo projektą. Vienas šio projektų rezultatų – kartu su Anykščių verslo informacijos centru suburtas Anykščių krašto vietos bendruomenių verslo paramos tinklas. Šio projekto metu buvo sukurtas Lietuvos vietos bendruomenių verslumo žemėlapis (nuoroda:…

Pratęstas Kvietimas Nr. 11 verslo paraiškoms teikti

AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ V. Kudirkos g. 27, 85145 Naujoji Akmenė, faksas 8-425 55520, Gintautė Urbaiteinė, mob. 868188330, el.p. gintaute23@gmail.com Roberta Grunskytė, mob. 868333779, el.p. robertagrunskyte@gmail.com Aušra Vaišvylaitė, mob. 867477786, el.p. ausra.vaisvylaite@gmail.com VIENO KVIETIMO METU VIENAS PAREIŠKĖJAS GALI TEIKTI VIENĄ PARAIŠKĄ Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: Strategijos pavadinimas ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo…

MB “Atraiža” medienos apdirbimo verslo plėtra

Vietos projektas „MB „Atraiža“ Medienos apdirbimo verslo plėtra“ (NR. LEADER-13-AKMENĖ-06-004) pradėtas įgyvendinti 2014 m. birželio 31 d.,  projekto pabaiga 2015 m. vasario 20 d. Projekto tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Projekto metu įsigytos keturpusės…

Pasidalinta apie įgytas žinias ir įgūdžius

Š. m. vasario 13 d. surengta baigiamoji projekto „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ konferencija. Konferencijoje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius Apolinaras Nicius, VšĮ „Konsultus mokymai“ lektorius Žilvinas Gelgota, Akmenės rajono bendruomenių atstovai bei verslininkai. Savivaldybės meras V. Mitrofanovas ir administracijos direktorius A. Nicius pasidžiaugė besimokančiomis ir veikliomis nevyriausybinėmis organizacijomis.  Apie…

Mokymai bendruomenėms “Marketingo pagrindai. Viešojo sektoriaus reklama”

Įgyvendinant projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“  vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, organizuojami mokymai: MARKETINGO PAGRINDAI. VIEŠOJO SEKTORIAUS REKLAMA Trukmė: 1 diena, 8 valandos   Mokymų – konsultacijų vieta ir data: Naujoji Akmenė, kavinė “Luokava”                                                …

Informacinis renginys “Ne pelno projektų įgyvendinimas”

Įgyvendinant projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“  vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, organizuojami renginiai: Informacinis renginys „NE PELNO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS“ 2015 m. vasario 17 d. 13 val. Informacinis renginys skiriamas Sablauskių kaimo bendruomenei „Žiburys“ įgyvendinantiems projektą pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje…

Akmenės rajono vietos veiklos grupės organizuojami renginiai

Įgyvendinant projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“  vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, organizuojami renginiai: Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Vietos veiklos grupių vadybos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, stiprinimas“. 2015 m. vasario 11 d. 10:00 val. – 18:00 val. Kalniškių kaimo bendruomenės namai, Beržų g. 1, Kalniškiai, Akmenės r. 2. Mokomasis renginys „VVG valdybos…

Visuotinis VVG narių susitikimas

2015 m. sausio 27 d. vyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkas Algirdas Bučys pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2014 metus, paminėdamas, kad vietos veiklos grupę sudaro 31 narys, iš kurių 16 naujų narių. Į Akmenės r. VVG įstojo 15 nevyriausybinių organizacijų ir 1 fizinis asmuo, atstovaujantis verslo sektorių. Pirmininkas A.…

Planuojami mokymo renginiai

Įgyvendinant projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“  vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, organizuojami mokymai: Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Efektyvus laiko planavimas ir darbų organizavimas“. 2014 m. vasario 2 d. 10:00 val. – 18:00 val. Tulpių g. 12, Kivyliai, Akmenės r., LT-85483 2. Mokomasis renginys „Efektyvus laiko planavimas ir darbų organizavimas“. 2014 m.…