Planuojami renginiai

LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS IR BENDRADARBIAVIMO PLĖTOJIMAS AKMENĖS RAJONE 2014 m. lapkričio 28 d. 11 val. Informacinis renginys skiriamas Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ įgyvendinimo pristatymui ir bendradarbiavimo plėtojimui su Akmenės rajono bendruomenėmis ir NVO, rengiant Akmenės r. VVG vietos plėtros strategiją ateinančiam laikotarpiui.  Renginio metu bus pristatytas…

Bendruomenių veiklos planavimas ir komandinis darbas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ pagal 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” intensyviai vykdo mokymus kaimo bendruomenėms ir VVG nariams. Mokymų metu Sablauskių, Agluonos, Klykolių, Šiaudinės, Kruopių kaimo bendruomenių pirmininkai ir nariai analizavo, įsivertino ir…

Akmenės rajono bendruomenių ir vietos veiklos grupės susitikimas – konferencija „LEADER metodo įgyvendinimas Akmenės rajone“

Akmenės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ pagal 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” 2014 m. spalio 29 d. Akmenės rajono bendruomenes sukvietė į susitikimą – konferenciją „LEADER metodo įgyvendinimas Akmenės rajone“.  Konferencijos pradžioje pristatyti vietos projektai…

Mokymo renginiai

Pagal projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, planuojami mokymo renginiai: Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Socialinis verslumas“. 2014 m. lapkričio 11 d. 10:00 val. – 18:00 val. Dvaro g. 13, Agluona, Akmenės r. sav. LT-85474 2. Mokomasis renginys „Valdybos veiklos vertinimas“. 2014 m. lapkričio 12  d. 9:00 val.…

Planuojami mokymai

Įgyvendinant projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, organizuojami mokymai “Bendruomenės veiklos planavimas”. Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Bendruomenės veiklos planavimas“. 2014 m. lapkričio 3 d. 10:00 val. – 18:00 val. Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopių miestelis, Akmenės r., LT-85213 2. Mokomasis renginys „Bendruomenės veiklos planavimas“. 2014 m.…

Pasidalijimas patirtimi su Trakų krašto VVG

Susitikimo tikslas – aplankyti vietoves, kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo atnaujinimo ir plėtros projektai, finansuoti iš ES ar kitų finansavimo šaltinių. Ugdyti Akmenės rajono bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų potencialių vietos projektų pareiškėjų gebėjimus, remiantis kitų vietos veiklos grupių teritorijoje veikiančių organizacijų patirtimi. Delegacija, iš Akmenės rajono, aplankė Trakų krašto VVG teritorijoje esantį Aukštadvario miestelį. Trakų krašto VVG pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė pristačiusi Trakų krašto VVG…

Planuojami renginiai

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Bendruomenės veiklos planavimas“. 2014 m. spalio 15  d. 10:00 val. – 18:00 val. Parko g. 20, Kairiškiai, Akmenės r. sav.   2. Mokomasis renginys „Bendruomenės veiklos planavimas“. 2014 m. spalio 16  d. 9:00 val. – 17:00 val. Parko g. 20, Kairiškiai, Akmenės r. sav.   3. Mokomasis renginys „Komandinis darbas įgyvendinant projektus“. 2014 m.…

10 veiklos metų

Rugsėjo 3 d. buvo 10 metų  kai susikūrė ir įregistruota asociacija „Akmenės rajono vietos veiklos grupė“. Tuomet į Lietuvą atėjo Europos Sąjungos programa „LEADER“, skirta kaimo vietovių plėtrai ir kaimų bei mažų miestelių bendruomenėms telkti. 2014 m. spalio 3 d. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose įvyko sukakties paminėjimas, kuriame apžvelgti dešimtmečio darbai bei apibrėžti ateities orientyrai. Per Akmenės r. VVG strategijos įgyvendinimo laikotarpį įgyvendintas arba baigtas…

LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS AKMENĖS RAJONE IR BENDRADARBIAVIMAS RENGIANT AKMENĖS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

2014 m. rugsėjo 29 d. Akmenės rajono VVG suorganizavo informacinį renginį “LEADER metodo įgyvendinimas Akmenės rajone ir bendradarbiavimas rengiant Akmenės rajono vietos plėtros strategiją”. Informacinis renginys buvo skirtas Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ įgyvendinimo pristatymui ir bendradarbiavimo plėtojimui rengiant Akmenės r. VVG vietos plėtros strategiją ateinančiam laikotarpiui.…

Planuojami renginiai

Seminarai bendruomenėms: Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Komandinis darbas įgyvendinant projektus“. 2014 m. rugsėjo 29  d. 10:00 val. – 18:00 val. Dvaro g. 13, Agluona, Akmenės r. sav., LT – 85474   2. Mokomasis renginys „Komandinis darbas įgyvendinant projektus“. 2014 m. rugsėjo 30  d. 9:00 val. – 17:00 val. Sodžiaus g. 24, Klykoliai, Akmenės r. sav., LT – 85480…