Pirmasis tarpteritorinio projekto renginys Skaistgiryje

2014 m. birželio 7 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės, Ventos bendruomenės bei Tirkšlių bendruomenės atstovai dalyvavo Joniškio rajono Skaistgirio bendruomenės šventėje. Šventės pradžioje atidaryta Skaistgirio J. Viliūno parko estrada. Atidarymo proga tarpteritorinio projekto partneriai sveikino Skaistgirio bendruomenę ir džiaugiasi įrengta parko estrada. Estrados atidarymą lydėjo teatralizuotas saviveiklininkų koncertas. Bendruomenės dar susiburs Ventos ir Tirkšlių estradų atidarymo šventėse. [SLGF…

Verslo idėjų ir gerosios patirties pasidalijimas Kelmėje

2014 m. gegužės 31 d. Akmenės rajono VVG ir potencialūs verslo projektų vykdytojai pasidalijo įgyvendinamų verslo projektų patirtimi Kelmės rajono VVG teritorijoje. Susitikimo tikslai: 1. Ugdyti Akmenės rajono potencialių verslo projektų pareiškėjų gebėjimus, remiantis kitų vietos veiklos grupių  įgyvendintų projektų patirtimi. 2. Aplankyti vietoves, kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti verslo projektai, finansuoti ES ar kitų finansavimo šaltinių. Susitikti su verslo projektų rengėjais ir įgyvendintojais. Pirmasis aplankytas…

Akmenės r. VVG dalyvavo Kauno r. VVG tarptautinėje konferencijoje

2014 m. balandžio 24 ir 25 dienomis Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) organizavo tarptautinę konferenciją „LEADER PROGRAMOS TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS“. Konferencijoje dalyvavo 5 Lenkijos, 4 Čekijos ir 9 Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai. Pagrindinis konferencijos tikslas – aptarti įgyvendintų tarptautinio bendradarbiavimo projektų patirtį ir numatyti pagrindines tarptautinio bendradarbiavimo kryptis naujame finansavimo periode. Pirmąją konferencijos dieną buvo pristatyti sėkmingai įgyvendinti projektai Lietuvoje, Lenkijoje ir Čekijoje…

Pasidalijimas patirtimi Italijoje

Akmenės rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendina projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“. Šio projekto tikslas – ugdyti bendruomenių, kaimo gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, vietos veiklos grupės narių ir darbuotojų gebėjimus užtikrinant efektyvų jų dalyvavimą kaimo plėtroje. Balandžio 27  – gegužės 3 dienomis Akmenės rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos Roberta Grunskytė ir Vaida Vainauskaitė bei vietos projektų…

Vietos veiklos grupės narių susitikimas

2014 m. balandžio 18 d. vyko Akmenės rajono Vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkas Algirdas Bučys pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2013 metus, paminėdamas, kad vietos veiklos grupę sudaro 32 nariai, iš kurių išrinkti 8 valdybos nariai. Projekto vadovė Roberta Grunskytė pristatė, kaip Akmenės rajono VVG sekasi įgyvendinti strategiją „Kaimo vietovės studija ir…

Vietos veiklos grupių susitikimas Raseiniuose

2014 m. balandžio 16 d. Akmenės r.  VVG administracija dalyvavo Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ suorganizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Joje susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Kėdainių  ir Akmenės vietos veiklos grupės. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė savo strategijos įgyvendinimą. Pakruojo VVG direktorė Marija Žiubrienė pristatė VVGT veiklą įgyvendinant Vietos plėtros strategijas, Kėdainių VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė papasakojo apie…

MOKYMAI “KONFLIKTAI IR DARBAS SU „SUNKIAIS“ ŽMONĖMIS”

VVG valdybai, VVG nariams ir asmenims, įdarbintiems administruoti projektus, š.m. kovo 27 d. restorane “Luokava” suorganizuoti mokymai “Konfliktai ir darbas su “sunkiais” žmonėmis”. Mokymų programos tikslai: Pristatyti konfliktų valdymo procesui reikalingas nuostatas ir nurodyti gaires konfliktų sprendimo įgūdžių tobulinimui Išsiaiškinti kokios yra konflikto priežastys Išsiaiškinti ar yra įmanoma dirbti be konfliktų Supažindinti koks elgesys konflikto metu yra konstruktyvus, o koks dar labiau gilina konfliktą Pristatyti…

Įgyvendintas MB “Skanūs produktai” projektas

Vietos projektas „MB „Skanūs produktai“ plėtra Akmenės rajono kaimo vietovėje“ (Nr. LEADER-13-AKMENĖ-06-001). Projekto tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti kokybę kaime. Įgyvendinus projektą kaimo vietovėje atsirado papildoma ne žemės ūkio srities veikla – restoranų ir pagaminto valgio teikimo…

Akmenės rajono vietos veiklos grupė skatina plėtoti verslą

Akmenės rajono vietos veiklos grupė vykdydama projektą  ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ Nr. 4PV-KS-11-1-006160, š.m. vasario 26 d. restorane „Luokava“, suorganizavo mokymus „Verslo projektų rengimas teikiant projektus pagal Akmenės rajono vietos plėtros strategiją (I dalis)“. Mokymų metu potencialūs verslo projektų rengėjai buvo supažindinti su paramos reikalavimais ir sąlygomis, taip pat aptarti tinkamumo gauti paramą kriterijus. Pareiškėjai kartu su…

Mokymai verslininkams

Akmenės rajono vietos veiklos grupė š.m. vasario 26 d. 10 val., restorane „Luokava“, organizuoja mokymus „Verslo projektų rengimas teikiant projektus pagal Akmenės rajono vietos plėtros strategiją (I dalis)“. Mokymų metu bus pristatomas Akmenės rajono vietos veiklos grupės verslo paketas, kurį sudaro Akmenės r. VVG teikiama parama ir tinkamumo gauti paramą kriterijai, Kredito unijos „Tikroji viltis“ paskolų teikimo sąlygos ir galimybės, Akmenės darbo biržos siūlomos programos…