Nauji bendruomenės namai Purvių kaime

Rugpjūčio 23 diena Purvių kaimo bendruomenei buvo džiugi. Atrodo, net pati gamta sveikino šventės dalyvius nuspalvindama dieną skaisčiomis spalvomis. Siekiant susikurti jaukią ir Purviškius vienijančią erdvę 2012 metais Akmenės rajono vietos veiklos grupei buvo pateikta paraiška pagal II prioritetą „Skatinti bendruomeniškumą, gerinti infrastruktūrą ir poilsio organizavimą“ ir pradėtas įgyvendinti vietos projektas „Purvių kaimo namų bendruomenės statyba”. Užbaigti statybos darbai ir žinoma nutiesti vilčių keliai į…

Rezultatai džiugina

Šiais metais Akmenės rajono Vietos veiklos grupė švenčia savo veiklos 10 metų jubiliejų. Per šį laikotarpį įgyvendinant 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” pagal KPP IV krypties priemonę „LEADER metodo įgyvendinimas“ buvo paskelbti 9 Kvietimai vietos projektų paraiškoms rinkti, iš kurių 4 skirti verslo skatinimui. Akmenės rajono VVG didelį dėmesį…

Akmenės Šv. Onos parapija įgyvendino vietos projektą “Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkyba”

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija „Akmenės Šv. Onos parapija“ 2014 m. rugpjūčio 26 d. įgyvendino vietos projektą „Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkyba“ (Nr. LEADER-11-AKMENĖ-02-001). Projektas pradėtas 2012 m. kovo 1 d. Bendrasis projekto tikslas – kurti patrauklią, vieningą, kultūringą aplinką gyventi ir dirbti Akmenės seniūnijoje, o specialusis tikslas – užtikrinti visavertį Akmenės Šv. Onos parapijos suvienytų žmonių poreikių tenkinimą ir to prieinamumą. Bendra projekto vertė…

UAB “Visible Constructions” įgyvendino antrą verslo projektą

UAB “Visible Constructios” 2014 m. rugpjūčio 7 d. įgyvendino antrą verslo projektą „Pastato Kalno g. 1A pritaikymas įmonės reikmėms“ (Nr. LEADER-13-AKMENĖ- 05-002). Projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2013 m. gruodžio 1 d., projekto pabaiga buvo planuojama 2015 m. kovo 1 d. Specialus projekto tikslas – įrengti įmonės veiklai ir plėtrai reikalingas sandėliavimo ir administracines patalpas, pagerinti darbo sąlygas atliekant pastato kapitalinį remontą. Taip sumažinant šildymo kaštus, prisidėti…

Akmenės rajono delegacija Kėdainių krašte

Akmenės rajono vietos veiklos grupė (VVG) intensyviai įgyvendina  projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“.  2014 m. liepos 31 d. VVG vyko į susitikimą su Kėdainių rajono vietos veiklos grupe ir Kėdainių rajono bendruomenėmis. Į dalykinę kelionę vyko 15 asmenų, t.y. potencialūs pareiškėjai ir projektų vykdytojai. Susitikimo tikslas – aplankyti vietoves, kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo atnaujinimo ir…

Įgyvendintas Antano Vaičiaus verslo projektas

Vietos projektas „Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugų verslo sukūrimas“(NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-009) pradėtas įgyvendinti 2014 m. gegužės 22 d., projektas įgyvendintas 2014 m. liepos 23 d. Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Projekto metu įsigytas kompaktinis krautuvas,  kuris…

Automobilių sporto klubo “Extempas” autokroso trasos atidarymas

Automobilių sporto klubas „Extempas“ nuo 2013 metų įgyvendina vietos projektą „Automobilių sporto klubo „Extempas“ naudojamos autokroso trasos sutvarkymas“, kurio metu buvo sutvarkyta pagrindinė autokroso trasa, įrengta varžybų įgarsinimo sistema, dviejų aukštų konteinerinė patalpa su teisėjų štabu, teisėjų bokšteliai, apsauginiai atitvarai bei lauko baldai. Šių metų liepos 12 dieną jau atsinaujinusioje Akmenės automobilių kroso trasoje vyko regioninių automobilių kroso varžybų „Regionų taurė 2014“ IV etapas, kur…

Informacinis renginys verslininkams

Akmenės r. VVG vykdydama projektą  ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ Nr. 4PV-KS-11-1-006160,  2014 m. liepos 11 d. 9:30 val. organizavo informacinį renginį “Verslo projektų įgyvendinimas”. Informacinis renginys skirtas potencialiems verslo projektų vykdytojams planuojantiems teikti ir įgyvendinantiems verslo projektus pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės…

Kvietimas Nr. 9 verslui

Strategijos pavadinimas ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ Strategijos prioritetas (-ai) Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas. Pagrindiniai Strategijos tikslai Įvairinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas. Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys) Priemonė: Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Veiklos sritis: parama teikiama alternatyvioms ūkio veikloms, įskaitant pagrindines…

Pirmasis tarpteritorinio projekto renginys Skaistgiryje

2014 m. birželio 7 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės, Ventos bendruomenės bei Tirkšlių bendruomenės atstovai dalyvavo Joniškio rajono Skaistgirio bendruomenės šventėje. Šventės pradžioje atidaryta Skaistgirio J. Viliūno parko estrada. Atidarymo proga tarpteritorinio projekto partneriai sveikino Skaistgirio bendruomenę ir džiaugiasi įrengta parko estrada. Estrados atidarymą lydėjo teatralizuotas saviveiklininkų koncertas. Bendruomenės dar susiburs Ventos ir Tirkšlių estradų atidarymo šventėse. [SLGF…