Akmenės rajono vietos veiklos grupės Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

2013 m. gegužės 10 d. įvyko Visuotinis ataskaitinis Akmenės rajono VVG susirinkimas. Akmenės rajono VVG įsikūrė 2004 m. rugsėjo 6 d., šiuo metu ją sudaro 30 narių iš kurių visuotiniu narių susirinkimu yra išrinkti 8 valdybos nariai. Į Akmenės VVG deleguoti yra 10 žmonių: du asmenys deleguoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos, 7 asmenys deleguoti bendruomenių, vienas asmuo deleguotas iš Akmenės rajono verslininkų asociacijos. Veiklos ataskaita…

Mokymai “Dalykinė komunikacija: bendravimas ryšio priemonėmis. Dalykinė korespondencija”

2013 m. balandžio 30 d. organizuojami mokymai tema “Dalykinė komunikacija: bendravimas ryšio priemonėmis. Dalykinė korespondencija”. Mokymų tikslas – supažindinti su efektyvaus telefoninio pokalbio schemomis  bei suteikti praktinių bendravimo telefonu įgūdžių; supažindinti su elektroninio bendravimo taisyklėmis; oficialių raštų rengimas. Tikslinė grupė – VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus. Lektorė: Dr. Živilė Sederevičiūtė – Pačiauskienė Edukologijos mokslų docentė,  turinti 17 metų darbo su…

Mokymai “BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA NEVYRIAUSYBINĖSE ORGANIZACIJOSE”

2013 m. balandžio 26 d. vyko mokymai tema “Bendravimas su žiniasklaida nevyriausybinėse organizacijose”. Mokymų tikslas – pagilinti praktinius bendravimo su žiniasklaida įgūdžius ir išmokti, naudojantis žiniasklaidos priemonėmis, tinkamai formuoti nevyriausybinių organizacijų įvaizdį bei valdyti visuomenės nuomonę. Tikslinė grupė – VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus. Lektorė – Dr. Živilė Sederevičiūtė – Pačiauskienė Edukologijos mokslų docentė,  turinti 17 metų darbo su suaugusiais…

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 6 AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: Strategijos pavadinimas ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ Strategijos prioritetas (-ai) Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas. Pagrindiniai Strategijos tikslai Įvairinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas. Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės),…

Mokymai “Metodai ir priemonės geresniam vadovavimui”

Š. m. balandžio 19 d. 10 val., kavinėje – sodyboje “Viliošiai”, vyks mokymai “Metodai ir priemonės geresniam vadovavimui”. Mokymų tikslas – ugdyti ir tobulinti vadovo tikslų formulavimo, įgaliojimų delegavimo, problemų sprendimo įgūdžius. Tikslinė grupė – VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus. Lektorius – Žilvinas Gelgota, Konsultus direktorius. Lektorius turi 10 metų patirtį vadovaujant viešojo ir privataus sektoriaus įmonėms, yra dalyvavęs rengiant…

Mokymai “Darbo teisė ir užmokesčio apskaita”

Balandžio 9 d. planuojami “Darbo teisė ir užmokesčio apskaita” mokymai. Mokymai vyks kavinėje – sodyboje “Viliošiai”, 10 val. iki 18 val. Mokymų tikslas – supažindinti su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančius darbo santykius, darbo ir poilsio laiką bei darbo užmokestį; mokėti teisingai sudaryti darbo sutartis, pildyti darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoti darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas; suvokti kaip svarbu darbo sutartyje…

Tarptautinio projekto įgyvendinimas dalyvaujant Pakruojo plenere ir renginyje

Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2013 kovo 21-22 dienomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Vietos veiklos grupių partnerystė ir bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, pristatant visuomenei tradicines šventes ir amatininkų patirtį“, (paraiškos Nr. 4T-KS-12-1-0006-PR001) dalyvavo Pakruojo rajone organizuojamame plenere. Plenere taip pat dalyvavo ir projekto koordinatorius „Dobeles rajona lauku partneriba“. Į plenerą vyko Akmenės rajono…

Mokymai “Etiketas stresinėse situacijose. Profesinė etika”

Seminaro tikslas – supažindinti su šiuolaikiniais profesinio etiketo reikalavimais ir jų svarba kuriant ir palaikant dalykinius ryšius, tobulinant asmeninį ir įmonės įvaizdį, pagerinti bendravimo su klientais kompetenciją. Seminaras vyks kovo 21 – 22 d. Tikslinė grupė – VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus. Seminaro temos: Pozityvaus įvaizdžio  formavimo priemonės. Susitikimų protokolas: Pirmas įspūdis: prisistatymas, pasisveikinimas, susipažinimas, supažindinimas. Praktinė užduotis Neverbalinės komunikacijos…

Įgyvendintas vietos projektas „VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Akmenės poliklinikoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems prieinamumo kokybės gerinimas“

Projekto tikslas – Akmenės poliklinikoje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, kitiems pacientams bei juos lydintiems asmenims prieinamumo kokybės gerinimas. Akmenės poliklinikoje sukuriama infrastruktūra galinti padėti žmonėms su judėjimo negalia ar apribotomis judėjimo galimybėmis nevaržomai naudotis Akmenės rajono PSPC teikiamomis socialinėmis paslaugomis. Šią infrastuktūrą sudarys pastato išorėje, šachtoje įrengtas keltuvas neįgaliesiems, kuris leis žmonėms be didesnių pastangų judėti tarp pirmo ir antro poliklinikos aukšto. [SLGF id=1814]