Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 6 AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: Strategijos pavadinimas ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ Strategijos prioritetas (-ai) Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas. Pagrindiniai Strategijos tikslai Įvairinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas. Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės),…

Mokymai “Metodai ir priemonės geresniam vadovavimui”

Š. m. balandžio 19 d. 10 val., kavinėje – sodyboje “Viliošiai”, vyks mokymai “Metodai ir priemonės geresniam vadovavimui”. Mokymų tikslas – ugdyti ir tobulinti vadovo tikslų formulavimo, įgaliojimų delegavimo, problemų sprendimo įgūdžius. Tikslinė grupė – VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus. Lektorius – Žilvinas Gelgota, Konsultus direktorius. Lektorius turi 10 metų patirtį vadovaujant viešojo ir privataus sektoriaus įmonėms, yra dalyvavęs rengiant…

Mokymai “Darbo teisė ir užmokesčio apskaita”

Balandžio 9 d. planuojami “Darbo teisė ir užmokesčio apskaita” mokymai. Mokymai vyks kavinėje – sodyboje “Viliošiai”, 10 val. iki 18 val. Mokymų tikslas – supažindinti su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančius darbo santykius, darbo ir poilsio laiką bei darbo užmokestį; mokėti teisingai sudaryti darbo sutartis, pildyti darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoti darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas; suvokti kaip svarbu darbo sutartyje…

Tarptautinio projekto įgyvendinimas dalyvaujant Pakruojo plenere ir renginyje

Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2013 kovo 21-22 dienomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Vietos veiklos grupių partnerystė ir bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, pristatant visuomenei tradicines šventes ir amatininkų patirtį“, (paraiškos Nr. 4T-KS-12-1-0006-PR001) dalyvavo Pakruojo rajone organizuojamame plenere. Plenere taip pat dalyvavo ir projekto koordinatorius „Dobeles rajona lauku partneriba“. Į plenerą vyko Akmenės rajono…

Mokymai “Etiketas stresinėse situacijose. Profesinė etika”

Seminaro tikslas – supažindinti su šiuolaikiniais profesinio etiketo reikalavimais ir jų svarba kuriant ir palaikant dalykinius ryšius, tobulinant asmeninį ir įmonės įvaizdį, pagerinti bendravimo su klientais kompetenciją. Seminaras vyks kovo 21 – 22 d. Tikslinė grupė – VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus. Seminaro temos: Pozityvaus įvaizdžio  formavimo priemonės. Susitikimų protokolas: Pirmas įspūdis: prisistatymas, pasisveikinimas, susipažinimas, supažindinimas. Praktinė užduotis Neverbalinės komunikacijos…

Įgyvendintas vietos projektas „VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Akmenės poliklinikoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems prieinamumo kokybės gerinimas“

Projekto tikslas – Akmenės poliklinikoje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, kitiems pacientams bei juos lydintiems asmenims prieinamumo kokybės gerinimas. Akmenės poliklinikoje sukuriama infrastruktūra galinti padėti žmonėms su judėjimo negalia ar apribotomis judėjimo galimybėmis nevaržomai naudotis Akmenės rajono PSPC teikiamomis socialinėmis paslaugomis. Šią infrastuktūrą sudarys pastato išorėje, šachtoje įrengtas keltuvas neįgaliesiems, kuris leis žmonėms be didesnių pastangų judėti tarp pirmo ir antro poliklinikos aukšto. [SLGF id=1814]

Mokymai “Stalo etiketas ir klientų aptarnavimas”

Seminaro tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su stalo etiketo reikalavimais dalykinių susitikimų metu, aptarnaujant svarbius klientus, palaikant dalykinius ryšius ir formuojant įmonės įvaizdį. Tikslinė grupė – esami ir potencialūs vietos projektų vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje. Seminaras vyks kovo 23 d. Seminaro temos: Indai, įrankiai, taurės Indai, jų įvairovė ir dermėTaurės. Gėrimų patiekimo taisyklės, taurių parinkimas Stalo įrankiai, jų įvairovė, paskirtis Stalo užtiesalai:…

Vietos projektų atrankos valdybos podėdis dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo

Š. m. kovo 1 d. 15 val. įvyko Akmenės rajono VVG vietos projektų atrankos valdybos posėdis dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo. Šiame vietos projektų atrankos valdybos posėdyje skiriamos lėšos Kruopių bendruomenės pateiktam projektui “Viešųjų erdvių sutvarkymas Kruopių miestelyje ir Spaigių kaime” ir Paeglesių kaimo bendruomenės projektui “Viešųjų erdvių sutvarkymas Eglesių, Paeglesių ir Dabikinės kaimuose”. Posėdyje nutarta skirti Kruopių bendruomenės projektui 89 799,89 Lt paramos…

Mokymai “Marketingo pagrindai. Viešojo sektoriaus reklama”

Akmenės VVG kovo 6 d. organizuoja mokymus “Marketingo pagrindai. Viešojo sektoriaus reklama” Akmenės rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ KVIEČIA dalyvauti nemokamuose mokymuose, kurie vyks 2013 m. kovo 6 d.  kavinėje – sodyboje „Viliošiai“:  Marketingo pagrindai. Viešojo sektoriaus reklama Šio seminaro tikslas  supažindinti su pagrindiniais verslo organizavimo reikalavimais, rinkos tipais, sėkmingo pardavimo metodais.…

Mokymai “Renginių organizavimas”

Vasario 25 d. organizuojami mokymai “Renginių organizavimas”. Jie skirti VVG valdybos organams, VVG nariams ir asmenims, įdarbintiems administruoti projektus. Mokymų tikslai – supažindinti su pagrindiniais renginių organizavimo reikalavimais, renginių tipais, komandos formavimo renginio įgyvendinimui, organizavimo ypatumais,organizatorių elgesio renginio metu ypatumais  ir  renginių viešinimu. Mokymų – konsultacijų metu bus taikomi įvairūs mokymo metodai: paskaita, individualus darbas, praktinės užduotys. Lektorė Živilė Vyštartaitė.