Informaciniai renginiai kaimo gyventojams

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ organizuoja informacinius renginius seniūnijose. Susitikimo metu dalyviai bus informuojami apie kaimo gyventojų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, ūkininkų ir smulkiųjų verslininkų galimybes gauti ES paramą pagal Akmenės rajono VVG strategiją. Susitikimų su gyventojais grafikas: Eil. Nr. Data ir laikas Vieta 1. 2012 m. sausio 19 d., 15…

Pirmieji žingsniai tarptautinio projekto įgyvendinimo link

2012 m. sausio 5 d. Akmenės rajono Vietos veiklos grupės (VVG) atstovai Algirdas Bučys, Gintautė Urbaitienė ir Aida Venclavičiūtė bei Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė Irina Mikulevič Latvijoje susitiko su Pakruojo ir Dobelės VVG atstovais. Susitikimo metu aptartas bendras projektas, kuriame dalyvaus Akmenės, Pakruojo ir Dobelės vietos veiklos grupės. Projektas bus skirtas savo krašto tradicijų ir papročių puoselėjimui, organizuojant bendrus renginius tiek Lietuvoje, tiek ir…

Patvirtinta parama vietos projektams

2011 m. lapkričio 18 d. įvyko vietos projektų atrankos valdybos posėdis. Svarstytas Akmenės Šv. Onos parapijos projektas „Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkyba“ ir Kalniškių kaimo bendruomenės projektas „Kalniškių kaimo bendruomenės pastato remontas“. Abiems projektams skirta parama.      

PASIRAŠYTOS VIETOS PROJEKTŲ SUTARTYS

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė su vietos pareiškėjais pasirašė trišales vietos projektų vykdymo sutartis. Dauguma vietos projektų vykdytojų buvo numatę nuo pavasario pradėti pastatų remonto darbus, vykdyti kitas suplanuotas veiklas, todėl džiaugėsi, kad pasirašę paramos sutartis galės pradėti planuotus darbus. [SLGF id=1729]

Patirties – į Čekiją, Austriją, Vengriją

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė (VVG) pradėjo įgyvendinti projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“, kuris remiamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties ,,Leader  metodo įgyvendinimas“ priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos srities „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui…

Vietos veiklos grupių susitikimas Akmenės rajone

Rugsėjo 7 dieną Akmenės rajono Vietos veiklos grupė (VVG) kavinėje – sodyboje ,,Viliošiai” surengė Šiaulių apskrities, Raseinių bei Mažeikių rajonų vietos veiklos grupių konferenciją ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Joniškio, Raseinių, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Akmenės vietos veiklos grupės. Konferencija organizuota įgyvendinant Akmenės rajono Vietos veiklos grupės kaimo plėtros strategiją. Diskutuota įgyvendinamų strategijų administravimo, vietos projektų rengimo, viešųjų pirkimų organizavimo, mokėjimo…

2011-01-27 Seminaras Briuselyje naujoms vietos veiklos grupėms

     2011 m sausio 19-20 d. Europos kaimo plėtros tinklas surengė seminarą naujoms vietos veiklos grupėms, Briuselyje, Belgijoje. Seminaro tikslas – sudaryti galimybes užmegzti bendradarbiavimo kontaktus, perduoti patirtį naujoms ir mažiau patyrusioms VVG kaip efektyviai įgyvendinti vietos plėtros strategiją, pasidalinti gerąja patirtimi įgyvendinant Leader metodą.      Šiame renginyje dalyvavo “Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centro” direktorė Lina Gumbrevičienė ir vyresn. specalistas Marius Kairys,…