2017 m. rugsėjo 20 d. VVG administracija (Aida Rubel ir Rita Pušinskaitė) dalyvavo Lietuvos KPP 2014-2020 m. programos priemonės “Leader” įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai” seminare. Seminaro metu pristatytas naujas vietos plėtros strategijų administravimo modelis, socialinio verslo gairės, nereikšmingos (de minimis) pagalbos taikymas.