2014 m. balandžio 18 d. vyko Akmenės rajono Vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkas Algirdas Bučys pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2013 metus, paminėdamas, kad vietos veiklos grupę sudaro 32 nariai, iš kurių išrinkti 8 valdybos nariai.

Projekto vadovė Roberta Grunskytė pristatė, kaip Akmenės rajono VVG sekasi įgyvendinti strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” ir pasiekti numatytus rodiklius. Per strategijos laikotarpį buvo paskelbti 7 kvietimai vietos projektų paraiškoms rinkti. Iš viso Akmenės rajono VVG pateikti 44 vietos projektai, kurie sukurs 56 darbo vietas 23 – ose kaimo vietovėse.

Akmenės rajono VVG yra pateiktos 22 ne pelno projektų paraiškos, iš kurių 12 projektų šiuo metu įgyvendinami, 10 jau įgyvendinta. Bendruomenių įgyvendinti projektai: Kalniškių kaimo bendruomenės vietos projekto „Kalniškių kaimo bendruomenės pastato remontas“ metu atliktas pastato remontas, siekiant padidinti turiningo laisvalaikio, sporto ir užimtumo veiklų prieinamumą bei gerinti gyvenamąją aplinką Kalniškių kaimo gyventojams. Agluonų kaimo bendruomenė, įgyvendinusi vietos projektą „Prikelkime parką naujam gyvenimui“ turi jaukų ir tvarkingą parkelį. Akmenės II kaimo vietos projekto „Gatvių apšvietimas – antras žingsnis į Akmenės II kaimo infrastruktūros gerinimą“ metu  įrengtas gatvių apšvietimas Akmenės II kaime.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vietos projektas „Kruopių kultūros namai – seniūnijos kultūros ir poilsio židinys“ nukreiptas į Kultūros namų pastato rekonstrukciją, jį pritaikant kultūros ir poilsio reikmėms. UAB „Akmenės vandenys“ vietos projekto „Alkiškių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimas“ metu įrengta vandens kokybės gerinimo sistema. Kamanų Valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vietos projekto „Kamanų gamtinio rezervato infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ekologiniam pažintiniam lankymui“ metu įrengtas mokomasis takas, pritaikytas neįgaliesiems ar riboto judumo lankytojams. Vietos projekto „VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Akmenės poliklinikoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems prieinamumo kokybės gerinimas“ metu įrengtas keltuvas, kuris leidžia žmonėms be didelių pastangų judėti tarp pirmo ir antro poliklinikos aukštų.

Akmenės rajono savivaldybės administracija yra įgyvendinusi 3 vietos projektus: „Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje“ – restauruotas Simono Daukanto paminklas, sutvarkyta aikštė, kur bus galima rengti šventes skatinant bendruomeninio gyvenimo tradicijas. Vietos projekto „Aktyvaus poilsio parkų įrengimas Akmenės ir Ventos miestuose“ metu įrengtos riedučių aikštelės ir įvairios paskirties rampos Akmenės ir Ventos miestuose. Vietos projekto „Bendruomenės namai – kaimo šviesulys“ metu suremontuotas Šapnagių kaimo bendruomenės pastatas.

Susirinkimo metu pasidžiaugta, kad verslo sektorius vis aktyvesnis, pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, t.y. parama mažoms įmonėms ir verslu užsiimantiems kaimo gyventojams, šiuo metu Akmenės rajono VVG pateiktos 22 verslo paraiškos, iš kurių 6 projektai įgyvendinti, 6 – įgyvendinami, 10 – vertinami.

Vietos projekto „UAB „Visible Constructions“ verslo plėtra“ metu UAB „Visible Contructions“ įsigijo 700 kv. metrų pastolių, kurie reikalingi vykdant veiklą. Vietos projekto „Saulės burė“ metu sutvarkytos apgyvendinimui skirtos patalpos įsigyti valymo įrenginiai su vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklais. UAB „Merssy“ projekto „Kepyklėlė – arbatinė „Merssy““ metu įsigyjo kepyklėlei reikiamą įrangą. UAB „EBO4“ įgyvendinusi projektą „Miestelio grožio salonas“ susitvarkė patalpas bei įsigyjo veiklai vykdyti reikiamą įrangą. Vietos projekto „UAB „Luminas“ kraštovaizdžio tvarkymo ir valymo veiklų plėtra“ metu įsigytas krautuvas, pritaikytas žolės pjovimui ir sniego valymui. MB „Skanūs produktai“ įgyvendintas projektas „MB „Skanūs produktai“ plėtra Akmenės rajono kaimo vietovėje“ – Ventos mieste įkurta užkandinė.

Visuotinio susirinkimo metu pristatytas projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projekto vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“, kurio tikslas – VVG nariams suteikti galimybes tinkamai pasiruošti strategijos įgyvendinimui, kaimo bendruomenių konsultavimui, efektyviam projektų valdymui. Ugdyti bendruomenių, NVO ir kitų potencialių pareiškėjų gebėjimus, užtikrinti efektyvų jų dalyvavimą kaimo plėtroje. Jau suorganizuoti 42 mokymai ir sėkmingai mokymo kursus baigė 363 kaimo gyventojai. Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio vietos veiklos grupėmis dalijantis sukaupta patirtimi.

Akmenės rajono VVG tarptautinis projektas „Vietos veiklos grupių partnerystė ir bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, pristatant visuomenei tradicines šventes ir amatininkų patirtį“ sėkmingai įgyvendintas. Projekto koordinatorius – asociacija „Dobeles rajona Lauku partneriba“ (Latvija), partneriai – Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Akmenės rajono vietos veiklos grupė.

Šuo metu įgyvendinamas teritorinis projektas „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“, kurio metu trijose vietovėse bus atnaujintos lauko estrados ir organizuojami renginiai. Koordinatorius – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, partneriai – Akmenės rajono vietos veiklos grupė ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė.

Finansininkė Zita Vaišvylienė pristatė finansinę ataskaitą už 2013 metus.

Pristačius veiklos ir finansines ataskaitas, nariai vyko apžiūrėti ir pasivaikščioti jau įgyvendinto projekto „Kamanų gamtinio rezervato infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ekologiniam pažintiniam lankymui“ metu įrengtu pėsčiųjų taku.

[SLGF id=2003]