Akmenės rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ KVIEČIA dalyvauti mokymuose, kurie vyks 2012 m. birželio 26-27 dienomis (dvi dienas po 8 valandas).

Konfliktų valdymo seminaras skirtas tiems žmonėms, kurie bendrauja ir bendradarbiauja su kitais žmonėmis tiesiogiai arba telefonu, dalyvauja derybose ar kitais būdais susiduria su skirtingų interesų sankirtomis. Tiems, kurie nori įgyti daugiau žinių apie savo nuostatas į konfliktą, apie bendradarbiavimo su „sudėtingais“ asmenimis galimybes, kurie nori ugdyti prieštaravimų valdymo įgūdžius ir išmokti valdyti neišvengiamas konfliktines situacijas kasdienėse darbo situacijose. Seminaro metu lektorius, remdamasis savo asmenine ir įvairių organizacijų patirtimi, apibendrins praktines žinias, pasidalins padarytais atradimais bei padės rasti sprendimus, kaip elgtis Jums asmeniškai sudėtingose konfliktinėse situacijose.

Seminaro tematika:

1. Konfliktų priežastys. Priežastys, sukeliančios nepasitenkinimą ir didinančios konflikto intensyvumą.

Kaip „atremti“ Jums asmeniškai, Jūsų organizacijai bei paslaugoms adresuojamas pretenzijas, išsisukinėjimą ir manipuliavimą? Praktinė užduotis: „Karšta ugnis“.

Kaip balansuoti tarp savigarbos ir gero santykio išlaikymo?

2. Asmeninis konfliktų sprendimo stilius.

Konfliktų sprendimo stiliaus klausimynas. Silpnų ir stiprių konflikto sprendimo įgūdžių nustatymas.

Kaltinimo situacijos: konstruktyvūs ir rizikingi veiksmai.

Kaltinimo situacijų sprendimo modelis.

a)   kaip reikėtų elgtis, kai girdite pretenzijas, kurias galima patenkinti;

b)   savo pozicijos išlaikymas ir tipiškas “ne” pasakymas, kai girdite pretenzijas, kurių negalima patenkinti;

c)   kaip elgtis padarius klaidą. “Gaisro gesinimas”.

3. Savitvardos išlaikymas. Praktinės užduotys.

Greiti įtampos įveikos būdai darbo vietoje.

4. Tarpininkavimas sprendžiant sudėtingas situacijas.

Praktinė užduotis. Konstruktyvus kritikos, nepasitenkinimo išsakymas; nepopuliarių sprendimų įgyvendinimas.

5. „Sudėtingų“ žmonių „tipai“. Bendravimas  ir darbas su „sudėtingais” žmonėmis:  „naujaisiais lietuviais“, „ypatingais“ (VIP), agresyviais, įtartinais, plepiais, nekantriais, „labai užsiėmusiais“, išsisukinėtojais, „visažiniais teisuoliais“, „Aš pats/pati žinau“, skeptikais, „kankiniais“ ir kt.

 

Lektorius: Aistė Mažeikienė, verslo praktikė, organizacijų psichologė.

Mokymų dalyviams išduodami baigimo pažymėjimai. Dalyvių skaičius ribotas, todėl norintys dalyvauti privalo registruotis nurodytu telefonu: Gintautė Urbaitienė tel. 8 681 88 330. Projektą remia: logo_kpp