Naujienos

2016-05-26

ŠIAULIŲ REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS

2016 m. gegužės 24 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė suorganizavo tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą į kurį visada kviečia Raseinių bei Mažeikių VVG. Jame dalyvavo atstovai iš Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir Akmenės rajono vietos veiklos grupės.

Plačiau
2016-04-15

Visuotinis VVG narių susirinkimas

 2016 m. balandžio 8 d. Akmenės krašto muziejuje įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susitikimas. Dalyvavo 21 VVG narys, administracijos darbuotojai. Pirmininkė Vitalija Žakienė pristatė rajono VVG veiklos ataskaitą už 2015 metus, primindama, kad iki 2015 m. birželio 26 d. pirmininko pareigas ėjo Algirdas Bučys. Pristatyti administracijos darbuotojų pasikeitimai:  šiuo metu pagal darbo sutartis dirba Aida Rubel ir Aušra Maraškienė, projekto finansininkė Zita Vaišvylienė dirba savanoriškais pagrindais.

Plačiau
2016-04-15

PATVIRTINTA AKMENĖS RAJONO KAIMO PLĖTROS 2015-2023 METŲ STRATEGIJA

2016 m. balandžio 7 d. Akmenės rajono VVG pirmininkė V. Žakienė kartu su projekto vadove A. Rubel ir strategiją rengusia G. Urbaitienė dalyvavo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ IV atrankos posėdyje, LR Žemės ūkio ministerijoje. Posėdyje buvo patvirtinta Akmenės rajono VVG „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“. Strategija įvertinta 97 balais iš 100. 3 balų neskyrimas bendrą strategijos vertę sumažino 2,25 proc, t.y. 38 965,00 Eur. Būsimojo finansavimo laikotarpio strategijos įgyvendinimui viso skirta 1 693 089,00 Eur. 20 proc. šios sumos bus skirta VPS administravimui iki 2023 metų.