Naujienos

2016-10-13

Mikolaičiūnuose vyko Šiaulių apskrities VVG Susitikimas - konferencija

Spalio 12 d. Joniškio rajone, Mikolaičiūnuose vyko Šiaulių apskrities VVG Susitikimas - konferencija. 
Aptarta darbinė situacija vietos veiklos grupėse, vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės ir siūlomi pakeitimai.

2016-10-13

Mokymai, tema "Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" vietos plėtros strategijas"

Spalio 11 d. ASU Rūmuose, Kaune, dalyvauta Mokymuose, tema "Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" vietos plėtros strategijas". Lektorius Gediminas Sakalauskas.
 Mokymų metu aptarta privačių interesų samprata, deklaravimo turinys, nepotizmas: artimų asmenų sąvoka. 
 Taip pat Interesų konfliktas ir jo samprata, interesų konfliktų valdymas, nusišalinimo įrankiai, gerosios bei blogosios praktikos pavyzdžiai. Atsakomybė, bei jos rūšys.

2016-10-13

FORUMAS - DISKUSIJA "KARTU MES GALIME DAUGIAU"

Rugsėjo 22 - 23 d. pasidalyti gerąja patirtimi Žemės ūkio ministerijos Molėtų rajone surengtame forume-diskusijoje „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“ susirinko visi, kurie prisidėjo prie Lietuvos LEADER programos istorijos kūrimo: vietos veiklos grupės, verslo ir mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai. Akimirka iš konferencijos Žemės ūkio ministerijos nuotraukose. Akmenės r. VVG atstovavo, Akmenės r. VVG pirmininkė, Vitalija Žakienė ir projekto vadovė Aida Rubel.