Naujienos

2016-11-21

Informacinis renginys N. Akmenės kaimiškajai ir Kruopių seniūnijoms

 

Akmenės r. VVG būstinėje surengtas informacinis renginys Kruopių ir N. Akmenės kaimiškąjai seniūnijoms. Akmenės vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė R. Pušinskaitė apžvelgė vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus pagal Akmenės r. vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategiją, supažindino su planuojamų 2016 ir 2017 metų kvietimų priemonėmis, pristatė kaip bus vykdoma vietos projektų atranka pagal administravimo taisykles, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, tinkamumo sąlygas vietos projektams, vietos projektų finansavimo sąlygas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, tinkamas finansuoti išlaidas, galimas vietos projektų įgyvendinimo vietas.

Renginiuose dalyvavo potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai – bendruomenių, jainimo organizacijų ir kitų NVO atstovai.

2016-11-10

Akmenės r. VVG, Akmenės seniūnijoje organizavo informacinį renginį

2016 m. lapkričio 4 d. 14 val. Sodo g. 5, Akmenės sen., įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės informacinis renginys. Akmenės seniūnijos bendruomenėms ir NVO buvo pristatyta Akmenės rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija "Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 - 2023 metų strategija", bei vietos projektų administravimo taisyklės. 

 

2016-11-09

Akmenės r. VVG pristatė vietos plėtros strategiją Ventos ir Papilės seniūnijose

2016 m. lapkričio 3 d. 14 val. Bausko g. 11, Ventos sen. ir 16 val. Basanavičiaus g. 23, Papilės sen., įvyko Akmenės rajono vietos veiklos gupės informaciniai renginiai. Buvo pristatyta Akmenės rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija "Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 - 2023 metų strategija", bei vietos projektų administravimo taisyklės. 

       Strategijoje numatyti trys VPS prioritetai ir aštuonios priemonės bei jų veiklos sritys, kurios turės teigiamos įtakos VVG teritorijos darniam vystymuisi ir užtikrins geresnę gyvenimo kokybę kiekvienam žmogui, kuris norės pasinaudoti parama dabar ir ateityje.